گزارش عملکرد هيات مديره انجمن صنفي مترجمان ايران به اعضاي نخستين مجمع عمومي انجمن پس از دريافت پروانه و ثبت در روزنامه رسمي، در تاريخ بيستم فروردين سال 1390 در حضور نماينده وزارت کشور و بازرس انجمن به مجمع عمومي ارائه شد. براي آگاهي از مفاد اين گزارش، لطفا اينجا را کليک کنيد.