آرشيو تصاوير و گزارشهای انجمن

- نخستين مجمع عمومي انجمن مترجمان ايران در باشگاه شهروندان جوان خيابان گنجوي تهران، دوشنبه ۲۴ بهمن سال ۱۳۸۴ (مجمع عمومي موسسان)

- گزارش تصویری برگزاری پیش نشست مجمع عمومی انجمن مترجمان ایران (چهارشنبه ۱۸ اسفند سال ۱۳۸۹)

- گزارش تصویری برگزاری مجمع عمومی انجمن مترجمان ایران (شنبه ۲۰ فروردين سال ۱۳۹۰)

- گزارش عملکرد هيات مديره انجمن صنفي مترجمان ايران به مجمع عمومي (۲۰ فروردين سال ۱۳۹۰)

- گزارش تصویری حضور انجمن در بيست و چهارمين نمایشگاه بین المللی کتاب تهران (ارديبهشت ۱۳۹۰)

- گزارش تصويري حضور انجمن در بيست و پنجمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران (ارديبهشت ۱۳۹۱)

- برگزاري نشست نقد و بررسي ترجمه كتاب «صد سال آينده» با حضور انجمن صنفي مترجمان ايران (۳۰ آبان ۱۳۹۱)  

- گزارش تصويري برگزاري سومين مجمع عمومي انجمن صفني مترجمان ايران ( چهارشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۱)

- گزارش عملكرد يكساله هيات مديره به اعضاي سومين مجمع عمومي انجمن صنفي مترجمان ايران

- ديدار هيات مديره انجمن صنفي مترجمان ايران از سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت) ۱۹/۱۲/۱۳۹۱