نایب رئیس

ابراهيم حقيقي

 • متولد: ١٣٤٠
 • محل تولد: تهران

 

 • کارشناسي رشته جامعه شناسي، گرايش پژوهشگري از دانشگاه شهيد بهشتي تهران
 • کارشناسي ارشد رشته تحقيق در ارتباطات جمعي از دانشکده صداوسيما
 • کارشناسي ارشد رشته جامعه شناسي، گرايش پژوهشگري از دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن در مرحله پايان نامه
 • گذراندن شش ترم مترجمي زبان آلماني در دانشکده زعفرانيه دانشگاه آزاد اسلامي تهران از سال ١٣٧٤ تا ١٣٧٧
 •  اخذ مدرک زبان آلماني از مدرسه زبان آگسبورگ ايالت بايرن آلمان در سال ١٩٨٥
 •  داراي مدرک زبان آلماني سطح Ueberstuffe از موسسه فرهنگي اتريش تهران از سال ١٩٨٦ تا ١٩٩٠
 • پژوهشگر مرکز تحقيقات صداو سيما از سال ١٣٧٠ تا 1375
 • دبير تحريريه فصلنامه پژوهش و سنجش مرکز تحقيقات صداوسيما از سال ١٣٧٥ تا ١٣٧٨ و مدير اجرايي اين فصلنامه در بين
 •  سالهاي ١٣٧٨ تا ١٣٧٩
 • مدير بخش نشريه و کتاب مرکز تحقيقات صداوسيما از سال ١٣٧٨ تا ١٣٨٠
 • مدير روابط عمومي مرکز تحقيقات صداوسيما از سال ١٣٨٠ تا ١٣٨٢
 • مدير انتشارات مركز تحقيقات صداوسيما از سال ١٣٨٢ تا ١٣٨٥
 • مدیر پژوهش معاونت امور مجلس و استان‌های صدا و سیما از 1385 تا 1388
 • پژوهشگر دفتر معاونت آموزش و پژوهش صدا و سیما از 1388 تا 1389
 • مدیر انتشارات دانشکدة دانشکدة صدا و سیما از 1389 تاکنون
 • مدير مسئول انتشارات يوسف
 •  ترجمه حدود سي مقاله از آلماني و انگليسي به فارسي در روزنامه هاي همشهري، ايران، فرهنگ آفرينش، فصلنامه پژوهش و
 • سنجش و فصلنامه افکار عمومي مرکز تحقيقات، و رواق اندیشه مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما در حوزه ارتباطات و
 • رسانه هاي جمعي

سوابق کاري پژوهشی، انتشاراتی در سازمان صدا و سيما

الف ـ چاپ بيش از 20 عنوان کتاب در دورة مديريتي حقير در پست مديريت نشريه و کتاب، و مديريت انتشارات مرکز تحقيقات به نام‌هاي:

وقت خود را تنظيم کنيم

کودکان و تلويزيون

تلويزيون و مخاطبان آن

ادبيات فولکلور ايران

تلويزيون و گسترة عمومي

تاريخ پوشاک ايرانيان

تفکر ديني در قرن بيستم

روش تحقيق در تعليم و تربيت

سير تاريخي تعزيه در کازرون

بعد فرهنگي ارتباطات براي توسعه

 

جنگ رواني

حاکمان پنهان

کودکان و خشونت در رسانه‌هاي جمعي

 

مقدمه‌اي بر اصول پرسشگري

کودکان و رسانه‌ها؛ ديدگاه‌ها و چشم‌اندازها

رسانه‌ها و دين

 

قصه‌گويي در راديو و تلويزيون

قابليت‌هاي نمايشي شاهنامه

تحقيق در رسانه‌هاي جمعي

 

اجراي تحقيقات پيمايشي به وسيله ايميل و وب،

مفاهيم نظري و عملي خبر تلويزيونی

 

راديو و تلويزيون خدمت عمومي؛ چالش قرن 21

مطالعة تطبيقي نظريه کاشت و دريافت در ارتباطات

         

ب ـ  بازخواني نهایی، ويراستاري و چاپ کتاب فيلم تلويزيوني در مديريت پژوهش معاونت امور مجلس و استان‌ها (سال 87)

ج ـ  بازخوانی نهايي و ویراستاری محتوایی کتاب‌های دانشکدة صدا و سیما:

1ـ تکنیک‌های تدوین، تأليف دکتر احمد ضابطی جهرمی

2ـ سرشت نمادین اجتماع، ترجمه دکتر عبدا... گيويان

3ـ تسلای زیبایی؛ مباحثی در فلسفه هنر، تأليف دکتر علی‌اصغر فهیمی‌فر

د ـ بازخوانی نهایی، ویراستاری محتوایی و آماده سازی‌ کتاب راهنمای اخبار تلویزیونی، انتشارات سروش

سوابق کاري پژوهشی، انتشاراتی خارج از سازمان

الف ـ بازخوانی، ویراستاری محتوایی و آماده سازی کتاب‌هاي حوزه ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)

1ـ سازمان‌هاي بين‌المللي، از نظريه تا عمل،  تأليف دکتر محمدحسن خاني

2ـ ارتباطات آئيني، ترجمه دکتر عبدا... گيويان

3ـ دين و سبک زندگي، تأليف دکتر سعيد مهدوي کني

4ـ گفتارهايي دربارة فرهنگ، ارتباطات و توسعه، ترجمه دکتر بشير

5ـ آمريکا و جهان قرن 21، ترجمه دکتر عطايي و اقارب پرست

6ـ بررسي مباني سکولاريسم، تأليف دکتر کمالي اردکاني

7ـ پژوهش در علوم سياسي، تأليف دکتر کاووس سيد امامي

ب ـ بازخوانی نهایی، ویراستاری محتوایی، آماده سازی و چاپ کتاب‌هاي

1ـ مفاهيم کليدي ارتباطات، ترجمه ميرحسن رئيس‌زاده

2ـ اجراي تحقيق به روش دلفي، تأليف عبدالرضا عالي‌زاده

خواستم و توانستم، تألیف دکتر احمد نصیری

4ـ اجرای پیمایش‌های آنلاین، ترجمه اعظم پنابادی

ج ـترجمه مقاله و چاپ آن در کتاب جستارهایی در رسانه (فناوری در رسانه)، جلد اول ـ دانشگاه ادیان و مذاهب