خزانه دار

مریم خیری پور لنگرودی

  • متولد: ١٣٥١

  • محل تولد: خرمشهر

     

  • فارغ التحصيل كارشناسي مترجمي زبان انگليسي
  •  دانشجوي كارشناسي ارشد رشته روانشناسي
  • مدرس زبان انگليسي 
  • مترجم شفاهي و كتبي در زمينه بازرگاني