عضو هیات مدیره

علیرضا الله بخشی

متولد 1354           متاهل

-        دانشجوي دکتراي زبان و ادبيات عرب دانشگاه آزاد  واحد تهران مرکز

-        دانش آموخته زبان و ادبيات عرب از دانشگاه علوم و تحقيقات در مقطع کارشناسي ارشد

-        دانش آموخته زبان و ادبيات عرب از دانشگاه شهيد بهشتي در مقطع کارشناسي ارشد

-        مدرس دانشگاه تربيت دبيري شهيد رجايي تهران از سال 1386 تا کنون

-        مترجم مرکز مطالعات فلسطين در سال 1379 تا 1380

-        مترجم رسمي اداره کل اخبار خارجی سازمان صدا و سيما از سال 1380 تاکنون

-        عضو انجمن صنفي مترجمان ايران از سال 1389

-        اخذ گواهينامه گذراندن دوره روزنامه نگاري از مرکز مطالعات رسانه ها و ترجمه براي نشريات

-         شرکت در دوره هاي آمادگي دکتراي مديريت رسانه واخذ گواهي از دانشکده صدا وسيما

-         مترجم زبان عربي واحد مانتيورينگ تصويري واحد مرکزي خبر معاونت سياسي سازمان صدا و سیما از سال 1380 تاکنون

-        سردبير اخبار خارجي مانيتورينگ و اينترنت اداره کل اخبار خارجي از سال 1381 تاکنون

-        شرکت در کلاسهاي تحليل تصوير، ويرايش و خبر نويسي براي تلويزيون و راديو

-        شرکت در کلاسهاي آشنايي با لهجه هاي عربي از جمله لهجه شامي

-        همکاري با اساتيد دانشگاه شهيد بهشتي در بخش ترجمه

-    تاليف واژه نامه ورزشي عربي به فارسي با توضيح تفصيلي ورزشهاي گوناگون به عنوان پايان نامه کارشناسي ارشد با اخذ  نمره 20 با راهنمايي استاد  فيروز حريرچي و مشاوره مرحوم دکتر امير محمود انوار