امور کتاب


شرح وظایف :

1. بررسي آثار ترجمه شده يا پيشنهادي اعضا انجمن و کمک به انتشار آنها

2. معرفي آثار ترجمه شده اعضاي انجمن

3. معرفي ناشران و آثار منتخب ترجمه اي آنها

4. برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي در راستاي ارائه خدمات مشاوره اي و اطلاع‌رساني در زمينه فرآيند ترجمه و انتشار كتاب به نومترجمان

5. دريافت اطلاعات سالانه مشخصات ناشران کشور برمبناي طبقه‌بندي تخصصي آنها در زمينه ترجمه و انتشار کتاب

6. بررسي و گردآوري مطالبي براي شناخت مشکلات و معضلات ترجمه (از شروع ترجمه تا فروش اثر) براي اعضا

7. اخذ پروانه نشر انجمن مترجمان ايران از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي