برنامه ريزي، آموزش و پژوهش

 

شرح وظایف :

 

1 . گردآوري و تدوين مطالب مرتبط با مباحث ترجمه در قالب كتاب و مقاله

2 . بررسي تحليلي وضعيت ترجمه در داخل و خارج كشور

3 . سياستگذاري براي برگزاري نشست‌ها، همايش‌ها و سمينارهاي داخلي و بين‌المللي

4 . بررسي، شناسايي و معرفي آثار برتر حوزه ترجمه و اهداي جوايز به مترجمان آنها

5 . ارائه آثار برگزيده ترجمه به جشنواره‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي مربوط

6 . اجراي طرح‌هاي نظرخواهي در مورد مباحث ترجمه

7 . حمايت از انتشار پايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي كارشناسي ارشد و دكتري كه به مباني پژوهش و مطالعات ترجمه مي‌پردازند.

8 . تشكيل شوراي سردبيري براي تهيه و تأييد مطالب مندرج در نشريه انجمن

9 . طراحي و برگزاري دوره‌هاي آموزشي عمومي و تخصصي در زمينه ترجمه

10 . تشكيل كتابخانه تخصصي انجمن در قالب کتاب ، جزوه ، فيلم و لوح فشرده

11 . تدوين و توليد بسته‌هاي نرم‌افزاري آموزشي و كمك آموزشي

12 . فراهم آوردن زمينه آشنايي و كسب مهارت اعضا در به كارگيري فناوري‌هاي نوين ترجمه و نيز بررسي نقاط قوت و ضعف مشكلات استفاده از اين ابزارها

13 . تهيه و تدوين مقالاتي در زمينه معرفي نظريه‌هاي مختلف ترجمه

14 . تهيه و توليد مجموعه برنامه‌هاي تصويري از جمله معرفي فرزانگان ترجمه و آشنايي با زندگي و آثار آنان

15 . برنامه‌ريزي براي برگزاري نمايشگاه‌هاي ترجمه به منظور انعکاس و انتشار تازه‌هاي حوزه ترجمه شامل بهترين کتب ترجمه شده سال و نيز معرفي جديدترين فناوري‌هاي ترجمه ماشيني در ايران و خارج از کشور

16 . معرفي اعضاي برجسته و يا نمايندگاني از انجمن و حمايت از اعزام آنان به کارگاه‌ها و همايش‌هاي خارجي و بين المللي