سلام مترجمان گرامی

قابل توجه اعضای محترم انجمن صنفی مترجمان ایران (اعضای مترجم انگلیسی):
در صورت تمایل با شماره ذیل سربرگ این شرکت (آقای رحمانی) تماس حاصل فرمایید. مهلت این درخواست همکاری تا هفته اول خرداد ماه 1403 است.