اهداف

 

اهداف انجمن صنفي مترجمان ایران بر اساس اساسنامه آن عبارتند از:

  • تلاش برای حفظ و حمايت از حقوق صنفي اعضاء

  • حمايت از منافع مترجمان سراسر کشور، کمک به ارتقاء و تثبيت جايگاه حرفه ترجمه در جامعه و اعتلا بخشيدن به شأن و منزلت اجتماعي مترجمان

  • برگزاري همايش، سمينار علمي و جلسات با موضوع ترجمه براي اعضاء

  • ارتقاء سطح آموزش و پژوهش در ترجمه

  • ارتباط با انجمن ها و تشکل‌هاي داخلي و خارجي عرصه ترجمه

  • انتشار نشريه و ايجاد پايگاه اينترنتي

  • تلاش برای رفع نيازهاي رفاهي اعضاء از جمله تشکيل تعاوني مسکن براي آنها

  • تلاش در جهت ارائه راهکار و پيشنهاد به مسئولان در دستگاه‌ها، سازمانها و وزارتخانه‌‌ها

 


مترجم عزيز:

 

با توجه به تصویب اهداف فوق در اولین مجمع عمومی، در صورت تمایل به افزودن اهداف بیشتر، چنانچه هدف یا اهداف دیگری مدنظر است، هیات رئیسه را از نظرات خود مطلع کنید تا در صورت تصویب، در مجمع عمومی آتی در زمره اهداف انجمن قرار گیرد.