فرم عضویت
تکمیل فیلدهای ستاره دار، الزامی است
نام ٭
ورودی نامعتبر
نام و نام خانوادگی ٭
ورودی نامعتبر
First Name ٭
ورودی نامعتبر
Last Name ٭
ورودی نامعتبر
پست الکترونیکی ٭
ورودی نامعتبر
محل سکونت ٭
ورودی نامعتبر
تلفن همراه ٭
ورودی نامعتبر
پیش شماره شهرستان ٭
ورودی نامعتبر
تلفن ثابت ٭
ورودی نامعتبر
آخرین مدرک تحصیلی ٭
ورودی نامعتبر
کشور ٭
ورودی نامعتبر
سال تولد ٭
ورودی نامعتبر
شهر محل تولد ٭
ورودی نامعتبر
استان/ایالت ٭
ورودی نامعتبر
نشانی ٭
ورودی نامعتبر
کد پستی ده رقمی ٭
ورودی نامعتبر
نام پدر ٭
ورودی نامعتبر
سایت اینترنتی
ورودی نامعتبر
جنسیت ٭
ورودی نامعتبر
ملیت ٭
ورودی نامعتبر
فکس
ورودی نامعتبر
کد ملی ٭
ورودی نامعتبر
رشته تحصیلی ٭
ورودی نامعتبر
نام دانشگاه ٭
ورودی نامعتبر
محل تحصیل ٭
ورودی نامعتبر
شغل ٭
ورودی نامعتبر
محل کار ٭
ورودی نامعتبر
به جه زبانهایی تسلط دارید؟ ٭
ورودی نامعتبر
سبک ترجمه ٭
ورودی نامعتبر
علاقمند به فعالیت در کدام بخشهای اجرایی یا کمیته های تخصصی انجمن هستید؟ ٭
ورودی نامعتبر
اینجانب با اطلاع از مفاد اساسنامه انجمن صنفی مترجمان ایران صحت مندرجات فوق را تایید می نمایم ٭
ورودی نامعتبر
تاریخ ارسال فرم ٭
ورودی نامعتبر