هم اکنون دوره فعالی برای برگزاری وجود ندارد
ثبت نام دوره
تکمیل فیلدهای ستاره دار، الزامی است
نام ٭
ورودی نامعتبر
نام خانوادگی ٭
ورودی نامعتبر
شماره ملی ٭
ورودی نامعتبر
آخرین مدرک تحصیلی ٭
ورودی نامعتبر
مترجم زبان / زبانهای خارجه ٭
ورودی نامعتبر
عنوان شغلی و محل کار ٭
ورودی نامعتبر
تلفن همراه ٭
ورودی نامعتبر
تلفن ثابت با پیش شماره ٭
ورودی نامعتبر
پست الکترونیکی ٭
ورودی نامعتبر
نشانی ٭
ورودی نامعتبر
کد پستی ده رقمی ٭
ورودی نامعتبر
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ورودی نامعتبر
شماره عضویت / فیش / رسید ٭
اطلاعات نا معتبر
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
انتخاب دوره ها (با نگهداشتن کلید کنترل، امکان انتخاب بیش از یک دوره وجود دارد)
ورودی نامعتبر
اينجانب با اطلاع از كليه شرايط شركت در دوره هاي آموزشي انجمن صنفي مترجمان ايران و اطمينان كامل از منقضي نشدن تاريخ اعتبار عضويت رسمي خود در اين كانون صنفي، مسئوليت صحت مندرجات فوق را مي پذيرم.
ورودی نامعتبر